Hur fungerar en VPN?

VPN-anslutning setup är en komplicerad teknisk process som är omöjligt utan särskild VPN-programvara. VPN-teknik implementeras med denna programvara på den enhet du väljer.

Denna programvara kan vara av tre typer:

En app som utvecklats av en VPN-tjänsteleverantör
VPN-klient från tredje part
Inbyggda systemfunktioner

Vi arrangerade de typer av VPN-programvara från den mest komplicerade i bruk till den enklaste, men alla av dem fungerar enligt samma princip som kommer att beskrivas ytterligare.

VPN-program skapar en virtuell tunnel mellan enheten och en VPN-server. Åtkomst till den här tunneln administreras av särskilda autentiseringsalgoritmer.